Türkçe

Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Listeleri hk.

Sirküler Tarih/No: 01.08.2013/593

Sayı

: AGUYG1/7992

İstanbul,01.08.2013

YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

HUBUBAT BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden Birliğimize ulaşan bir yazıda, Rusya Federasyonu'na (RF) yönelik bitkisel ürünler ihracatımızın, 2008 tarihli Mutabakat Zaptı ile 2009 tarihli Ek Memorandum hükümleri çerçevesinde yürütülmekte olduğu ve mezkûr Memorandum hükümleri uyarınca RF'ye yönelik bitkisel ürünler ihracatı gerçekleştirmeye mezun firma listesinin yılda iki kez güncellenerek RF makamlarına intikal ettirildiği bilgisi hatırlatılarak 18-20 Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya'da tertip edilen 12. Dönem Türk - Rus Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyon toplantısında söz konusu listelerin yılda 4 kez güncellenebilmesi hususunda mutabık kalındığı hususuna değinilmektedir.

Mezkur yazıda devamla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından (GTHB) alınan bir yazıya atfen RF'ye ihracat yapabilecek firmalara ait listelerin 2013 yılı Temmuz ayı itibarıyla güncellendiği ifade edilmekte ve RF'ye yapılacak taze meyve ve sebze ihracatında ilişikte gönderilmekte olan ve 347 firmadan oluşan "Taze Meyve ve Sebze Türkiye İhracatçı Listesi”nin, kuru gıda ihracatında ise 204 firmadan oluşan "Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçı Listesi”nin dikkate alınacağı kaydedilmekte; güncellenen firma listelerinin RF makamlarına iletildiği ve anılan ülke makamlarından onay beklendiği vurgulanmaktadır.

Anılan yazıda ayrıca, müteakip güncellemenin 2013 yılı Eylül ayı içerisinde yapılacağından bahisle, önümüzdeki dönemde listede yer alma talebinde bulunan firmalara ait evrakların 9 Eylül 2013 tarihine kadar GTHB'ye iletilmesi gerektiği, bu tarihten sonra yapılacak başvuruların bir sonraki dönem için değerlendirmeye alınacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EKLER:

1) Taze Meyve ve Sebze İhracatçı Firma Listesi

2) Kuru Gıda İhracatçı Firma Listesi

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK-1-TAZE MEYVE SEBZE IHRACATCI LISTESI_00005469.xls 135,00 KB İndir
EK-2-KURU GIDA IHRACATCI LISTESI_00005470.xls 87,50 KB İndir