Türkçe

Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Listesi-Başvurusu

Sirküler Tarih/No  :25.10.2016/885

Sayı

:9157

İstanbul,24.10.2016

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 21.10.2016 tarihli bir yazıda özetle; ülkemizden Rusya Federasyonu'na (RF) bitkisel ürün ihracatına ilişkin olarak 4 Ağustos 2014 tarihinde ülkemiz ve RF makamları arasında imzalanan Protokol hükümleri uyarınca, anılan ülkeye taze meyve ve sebze ile kuru gıda ürünleri ihracatı yapmaya mezun firmaları içeren ilgili listelerin T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından tanzim edilerek RF tarafına iletildiği belirtilmektedir.

Anılan yazı ilişiğinde alınan; GTHB tarafından 2016 Yılı Eylül ayı itibariyle güncellenerek T.C. Ekonomi Bakanlığı'na iletilen 228 firmadan oluşan "Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçıları Listesi” EK-1'de, ayrıca Rusya Federasyonu Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatçı Firma Listesine Dâhil Olmak İsteyen Firmaların İzlemesi Gereken Prosedür EK-2'de yer almaktadır.

Bu kapsamda, 2016 yılı Aralık ayı güncellemesi için listeye girme talebinde bulunacak olan İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği veya İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi firmaların, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere, başvurularını anılan prosedüre uygun biçimde ve başvuru evraklarını eksiksiz olarak en geç 29 Kasım 2016 Salı Günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize intikal ettirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerine önemle sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK 1 : Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçıları Listesi (1 dosya)
EK 2 : Rusya Federasyonu Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatçı Firma Listesine Dâhil Olmak İsteyen Firmaların İzlemesi Gereken Prosedür (3 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK-1-RF-KURU GIDA-Eylul Ayi Guncellemesi_00005016.xls 98,50 KB İndir
EK2_RF_Firma_Basvuru_Prosedur_00005017.pdf 656,97 KB İndir