Türkçe

Rusya Federasyonu İthalat Yasağı Kaldırılan Ürünler

Sirküler Tarih/No: 18.10.2016/867

Sayı

: UYG1/8964

İstanbul,18.10.2016

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden Birliğimize intikal ettirilen bir yazıda, Rusya Federasyonu (RF) Hükümeti tarafından, 09 Ekim 2016 tarihli ve 1020 sayılı Kararname uyarınca Türkiye'ye yönelik özel ekonomik tedbirler kapsamında 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren ithalatı yasaklanmış olan Türk menşeli ürünler listesinden "portakal (0805.10), mandarin (0805.20), kayısı (0809.10), şeftali (0809.30), erik (0809.40)” ürünlerinin çıkarıldığı bilgisine yer verilmiştir.

Mezkur yazıda devamla, ülkemiz menşeli diğer ürünlerimize yöneltilmiş ithalat yasağı uygulamalarının ivedilikle kaldırılmasına yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla Ekonomi Bakanlığımızın eşgüdümlü bir şekilde Rus yetkililerle görüşmelere devam ettiği, bu kapsamda; ihracatçı firmalarımızın RF'ye yapılan ihracatlarda karantina etmenlerinden ari ürün kullanmalarının büyük önem arz ettiği vurgulanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi