Türkçe

Rusya Federasyonu - Ortak Sanayi Çalışma Grubu

Sirküler Tarih/No: 20.01.2015/51

Sayı

: EGT/520

İstanbul,20.01.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir yazınsa atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16.01.2015 tarihli yazıda;

Türk - Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında yürütülen ve son haliyle Türk - Rus Sanayi, Teknoloji, KOBİ ve Standardizasyon Ortak Çalışma Grubu olarak adlandırılan Ortak Sanayi Çalışma Grubu'nun 9 Eylül 1993 tarihinde Moskova'da imzalanan Protokol gereği kurulduğu ve aynı yıl ilk toplantısının gerçekleştirildiği,

Günümüze kadar 11 toplantısı gerçekleştirilmiş olan Çalışma Grubunun 12'nci toplantısının Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı V.L. EVTUHOV ve Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Ersan ASLAN eş başkanlığında 2015 yılı Şubat ayı içerisinde Moskova'da yapılmasının planlandığı; toplantıların, iki ülke teknik heyetlerinin metin müzakerelerini takiben oluşturulan Protokolün, Heyet Başkanları tarafından Kapanış Toplantısında imzalanması ile son bulduğu,

Genel olarak bahse konu protokollerde değinilen başlıkların;

• İkili ilişkilerde mevcut durum perspektifleri,

• Metalurji, enerji makineleri, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, kimya sanayi, sivil havacılık sanayi, gemi inşa sanayi, hafif sanayi, inşaat sektörü ve standardizasyon,

metroloji ve uygunluk değerlendirmesi gibi öncelikli işbirliği alanları,

• Türkiye'nin Organize Sanayi Bölgeleri ve Rusya Federasyonu'nun Ayrıcalıklı Ekonomik Bölgeleri,

• Teknoloji ve Ar-Ge işbirliği, Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve

• Diğer hususlar

olarak sıralandığı,

Söz konusu toplantının ülkemiz menfaatine en iyi şekilde gerçekleştirilmesi adına; Çalışma Grubu kapsamındaki konular dahilinde anılan ülke ile ilişkilere dair bilgiye, toplantıda görüşülmesi ve toplantı sonrası imzalanacak olan Protokolde yer alması düşünülen metin ve başlık önerilerine ihtiyaç duyulduğu

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen bahse konu toplantıda görüşülmesinde faydalı görülen konuların Ek'li form vasıtasıyla en geç 26 Ocak 2015 Pazartesi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_RusyaFederasyonu_OrtakSanayiCalismaGrubu.doc 34,50 KB İndir