Türkçe

Rusya Federasyonu'na Domates İhracatı

Sirküler Tarih/No:08.06.2021/391

Sayı

:11-843

İstanbul,08.06.2021

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 03.06.2021 tarihli bir yazıda; Rusya Federasyonu tarafından ülkemiz menşeli domates ürününe yönelik olarak uygulanmakta olan 250 bin tonluk ithalat kotasının 300 bin tona çıkarılmasını öngören Rusya Tarım Bakanlığı Talimatnamesinin 31 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanmış bulunduğu ve söz konusu talimat değişikliğinin yayım tarihinden sonraki 10 günlük sürenin sona ermesini müteakip (10 Haziran 2021) yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Yaş Meyve Birliği Koordinasyon Şubesi