Türkçe

Rusya Federasyonu'na İhracat

Sirküler Tarih/No: 20.08.2013/628

Sayı

: ARGUYG1/8432

İstanbul,20.08.2013

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; 18 - 20 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya'da tertip edilen Türk - Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12. dönem toplantısında, ülkemiz menşeli bitkisel ürünlerin Gürcistan üzerinden Rusya Federasyonu'na (RF) transit geçişine imkan tanınması hususunda mutabık kalındığından bahsedilmiştir.

İlgili yazıda ayrıca; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca (GTHB); Gürcistan üzerinden RF'ye ihracat gerçekleştirecek firmalara ilişkin listenin Bakanlıklarına intikal ettirilmesi hususunda Genel Sekreterliğimize malumat verildiği ve iletilen firma isimlerinin GTHB'ye ulaştırıldığından söz edilmiştir.

Söz konusu yazıda; Gürcistan üzerinden RF'ye ihracat gerçekleştirmek isteyen firmaların listesinin 5 Ağustos 2013 tarihinde RF Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisine iletildiği, ayrıca söz konusu KEK toplantısında taraflar arasında imzalanan protokolün 11 inci maddesi mucibince Gürcistan üzerinden başlayacak sevkiyatlar öncesinde gerekli incelemeleri yapmak üzere Rus uzmanların ülkemize davet edildiği belirtilmektedir. Anılan Bakanlıkça, Rus uzmanların ülkemizde iki hafta boyunca GTHB yetkilileri ile birlikte çalışmasını müteakip Ağustos ayı içerisinde Gürcistan üzerinden transit geçişlerin başlatılması öngörülmekte olup, Gürcistan üzerinden RF'ye ihracat yapabilecek firmaların listesi söz konusu yazı ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

Ek: Firma Listesi (4 Sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
FirmaListesi.pdf 1.638,32 KB İndir