Türkçe

Rusya Federasyonu'na Taze Meyve ve Sebze İhracatı

Sirküler Tarih/No: 09.03.2012/248

Sayı

: EGT/2993

İstanbul,09.03.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 02.03.2012 Tarihli ve 2012/226 sayılı sirkülerimiz.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 08.03.2012 tarihli yazıda,

Rusya Federasyonu'na yönelik taze meyve ve sebze ihracatında etiketlemeden kaynaklanan sorunlara ilişkin alınacak tedbirlere müteallik hususların daha önce bildirildiğinden bahisle,

Buna mukabil, Bakanlıklarına intikal eden muhtelif bilgilerden; konunun, ürünlerin ihracatında karton kutu gibi belirli ambalajların kullanılması zorunluluğunun getirildiği şeklinde yorumlandığının anlaşıldığı,

Bu bağlamda; söz konusu talimatlarında belirtilen hususların açıklanması ihtiyacının hasıl olduğu; bu itibarla, daha önce iletilen hususlar çerçevesinde;

a)İhracat denetimlerinde etiketlemeye ilişkin düzenleme getirildiği; bu etiketlerin ürün ambalajı üzerinde iliştirilmesi gereken koşulların belirlendiği,

b)İlgili mevzuat veya standartta belirtilen ambalajlama hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ambalaj kullanımında herhangi bir kısıtlamaya gidilmediği,

c)Bununla birlikte, etiketleme işleminin "ürün ambalajı üzerinde olması gereken bilgilerin silinmeyecek ve yeknesak biçimde ambalaj üzerine basılması veya ambalajın ayrılmaz bir parçası halinde etiketlenmesi; ayrıca, ambalajın bir kenarında okunaklı ve açık bir şekilde görünmesi; bunun mümkün olmaması halinde ambalajların paletlenmesi ve söz konusu bilgilerin paletin ayrılmaz bir parçası halinde etiketle, açık ve okunur şekilde iliştirilmesine” uygun ambalajların kullanımı konusunda ihracatçıların teşvik edilmesinin öngörüldüğü,

Yukarıda belirtilen hususların 19 Mart 2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulacağına ilişkin ilgili ihracatçı firmaların malumatlandırılması

hususu ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.