Türkçe

Rusya Federasyonu'na Yapılan İhracatlar

Sirküler Tarih/No: 02.03.2012/226

Sayı

: EGT/2713

İstanbul,02.03.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 01.03.2012 tarihli yazıda;

Ülkemizden Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve sebze ihracatında, anılan ülke tarafından zaman zaman karantina ihlali yapıldığına dair bildirimler yapıldığından bahisle,

Bu çerçevede, Bakanlıkları ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında yapılan görüşmelerde, bahse konu ihlallerin, kontrolü yapılan ürünlerin kontrol edilmemiş ürünlerle değiştirilerek ve etiketlerin ürün ambalajlarının (kasaların) üzerine rastgele yapıştırılmak ya da yapıştırılmış gibi gösterilerek daha sonra kolaylıkla değiştirilmek suretiyle yapılabildiğinin değerlendirildiği

ifade edilerek,

Bu itibarla, etiketlemeye yönelik sorunların asgari düzeye indirilmesi amacıyla, "mevzuatı gereği olarak ürün ambalajı üzerinde olması gereken bilgilerin silinmeyecek ve yeknesak biçimde ambalaj üzerine basılması veya ambalajın ayrılmaz bir parçası halinde etiketlenmesi, ayrıca ambalajın bir kenarında okunaklı ve açık bir şekilde görünmesi; bunun mümkün olmaması halinde ambalajların paletlenmesi ve söz konusu bilgilerin paletin ayrılmaz bir parçası halinde etiketle, açık ve okunur şekilde iliştirilmesi” şeklindeki uygulamanın, 10 Mart 2012 tarihi itibarıyla, Bakanlıkları Bölge Müdürlükleri tarafından tavizsiz uygulanacağı,

Diğer taraftan, tahta, plastik kasa vb ambalajlar yerine, etiketleme için uygun olan, örneğin baskılı karton ambalajların kullanımı konusunda ihracatçılarımızın teşvik edilmesi ve bilgilendirilmesinin önem arz etiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter V.