Türkçe

Rusya Federasyonu'na Yönelik YMS İhracatı- Kontrol Belgesi Uygulamaları

Sirküler Tarih/No: 05.09.2012/792

Sayı

: ARGUYG1/9671

İstanbul,05.09.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Ekonomi Bakanlığı'na hitaben gönderilen bir yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Rusya Federasyonu'na yönelik yaş meyve sebze ihracatı hakkında anılan ülkeye yönelik Bakanlıklarınca gerçekleştirilen çıkış kontrollerinde, ürüne eşlik eden belgelerin düzenlendikleri tarih dikkate alınarak, standardı zorunlu uygulamaya tabi ürünlere ilişkin Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgelerinden geçerlilik süresi dolanların temsil ettiği ürün partilerinin ihracına müsaade edilmeyeceği vurgulanmaktadır.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi