Türkçe

Rusya ile Verilerin Değişimi Konusunda Protokol

Sirküler Tarih/No: 10.06.2019/300

Sayı

: 889-03352

İstanbul,10.06.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Rusya Federal Gümrük Servisi (FGS) tarafından "Türkiye ile Rusya Arasında İkili Ticaret Verilerinin Değişimi” konusunda bir protokol önerisi iletildiği ve söz konusu protokol taslağında veri değişimi yapılması öngörülen hususlar arasında 6 haneli eşya nomenklatürü, ana ve tamamlayıcı ölçüm birimlerine ilişkin kodlar ve eşya nomenklatürü kodları ile ana ve tamamlayıcı ölçüm birimleri kodlarına ilişkin uygunluk başvuru kitabı yer aldığı ifade edilmektedir.

Veri değişimi yapılması öngörülen formatta yer alan bilgiler arasında ise yanıtlayan ülke kodu (TR/RU), eşyanın dolaşımı (I-ithalat E-ihracat), yıl, yılın hangi çeyreği olduğu bilgisi, gönderici ülke kodu, menşe ülkesi kodu, varış ülkesi kodu, ticaret yapan ülke kodu, metodolojiye göre istatistik kayıt ülkesinin kodu, 6 haneli eşya kodu, eşyanın istatistiki kıymeti (ABD Doları), net ağırlık (kg), ana ölçüm birimi kodu (kg), eşyanın tamamlayıcı ölçüm birimine göre miktarı, tamamlayıcı ölçüm birimi kodu bulunduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen Rusya'ya ihracat yapan üyelerimizin, ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında ikili ticaret verilerinin değişimine dair protokol önerisine ilişkin yukarıda belirtilen ve olası diğer hususlar hakkındaki görüş ve değerlendirmelerinin en geç 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Veri Değişimi Protokolünde Yer Almasında Fayda Görülen Hususlar

Görüş ve Değerlendirmeler