Türkçe

Rusya Pirinç İhracatında Yasaklama

Sirküler Tarih/No:01.08.2022/476

Sayı

:353-3476

İstanbul,01.08.2022

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

İlgi: a) T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16.06.2022 tarihli ve 75631308 sayılı yazıları.
       b) T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 26.07.2022 tarihli ve 76673918 sayılı yazıları.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgi'de (a) kayıtlı yazılarında, Rusya Federasyonu'nda kamu görüşüne açılan Hükümet Kararnamesi Taslağı marifetiyle; Avrasya Ekonomik Birliği haricindeki üçüncü ülkere yönelik 1006 tarife pozisyonlu ve 1103.19.50.00.00 GTİP'li pirinç/pirinç mamulü ihracatının, 1 Temmuz - 31 Aralık 2022 döneminde (bu tarihler dahil) geçici olarak yasaklanması yönünde bir düzenlemeye gidilmesinin öngörüldüğü bildirilmiş olup, Bakanlıklarının ilgi'de (b) kayıtlı yazılarında, Rusya Federasyonu tarafından bahse konu ürünün ihracatı geçici olarak yasaklandığı ifade edilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat Birliği Koordinasyon Şubesi