Türkçe

Rusya'ya Yapılan Sevkiyatlarda Ön Bilgi Zorunluluğu

Sirküler Tarih/No: 05.06.2013/463

Sayı

: EGT/6239

İstanbul,05.06.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04.06.2013 tarihli yazıda;

26 Nisan 2013 tarihinde anılan Bakanlık heyetinin Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Krasnodar Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı Kavkaz Limanı ziyareti sırasında anılan liman yetkililerince;

- Zorunlu ön bilgi sisteminin 17 Haziran 2012'de yürürlüğe girmesine rağmen Türkiye'den gelen araçların ön bilgi göndermedikleri,

- Uluslararası nakliye belgelerinin eksik doldurulduğu, TIR karnesi ve CMR belgelerinin bazen hiç doldurulmadığı, eşya bilgisi ve nakliyecinin imzasının bulunmadığı,

- Ro-Ro gemileriyle gelen eşyaların yüklerinin fazla olması sebebiyle kara yollarını kullanmak için Ulaştırma Bakanlığı'ndan önce izin alınmasının zorunlu olduğu; ancak, Türk şoförlerince bu kurala uyulmadığı,

- Bazı Türk şoförlerinin trafik cezalarını ödemediği; ancak, para cezası ödemeden Rusya'dan çıkış yapamamaları sebebiyle çıkışta yapılan ödemelerin vakit kaybına sebep olduğu

hususlarının dile getirildiği,

Ayrıca; Rus yetkilileri tarafından, Rusya'da gümrük müşavirliği hizmeti sunan yerli acentenin şoföre evrak eksikliğine dair bilgi verdiği ve bu sebeple Türk taşımacılarına ek bir maliyet daha yüklendiği,

Bu bağlamda; ön bilgi gereklilikleri ile ilgili bilgiye http://www.custom.ru/ adresinden ulaşılabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENELSEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi