Türkçe

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği'nin Kontrolü Yönetmelik Taslağı

Sirküler Tarih/No: 09.04.2013/306

Sayı

: ARGUYG3/3988

İstanbul,09.04.2013

 

İVEDİ-SÜRELİ

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08.04.2013 tarihli bir yazıda özetle; bir örneği ilişik (EK-1) "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın www.csb.gov.tr/gm/cygm adresinde Mevzuat/Taslaklar bölümü altında görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

TİM'e iletilmek üzere, anılan yönetmelik taslağına ilişkin maddeler bazında görüş ve önerilerinizin olması durumunda bir örneği ilişikte yer alan (EK-2) görüş formu aracılığıyla en geç 09.04.2013 Salı günü saat 12.30'a kadar Genel Sekreterliğimizin ( koordinasyon3@iib.org.tr ) e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKTRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

EK:
1) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı (16 sayfa)
2) Görüş formu (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
form.doc 29,50 KB İndir
taslak.pdf 317,23 KB İndir