Türkçe

Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

Sirküler Tarih/No: 10.08.2016/695

Sayı

: 7027

İstanbul,10.08.2016

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye'de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamül niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabilmekte veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabilmekte olduğu bilgisi verilmekte olup askıya alma sistemi kapsamındaki başvuruların AB ülkeleri ile Ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle neticelendirildiği ifade edilmektedir.

Askıya Alma Uygulaması: AB ve Türkiye'de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergileri miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlanmakta ve İthalat Rejim Kararı Eki V Liste'ye yansıtılmaktadır. (EK-1 ve EK-2)

Tarife Kontenjanı Uygulaması: AB ve Türkiye'de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata imkan tanınmaktadır.

Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları Kapsamında Sanayicilerimizin Yapabileceği Başvurular

Yeni Talepler

Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yer alan talep formaları ile birlikte en geç 15.08.2016 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

İtirazlar

Ek-1 ve Ek-2'de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise itiraz taleplerini Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne en geç 1.11.2016 tarihine kadar yukarıda yer alan linkte bulunan itiraz formaları ile birlikte iletmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, AB ve Türkiye'de yerleşik firmalarca yapılan askıya alma ve tarife kontenjanı taleplerine ilişkin liste Aralık Ayı içerisinde yukarıda yer alan linkte yayımlanacak olup, söz konusu taleplere ilişkin itiraz ve eş başvuruların en geç 1.1.2017 tarihine kadar Bakanlıklarına intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Başvuruların işleme alınabilmesi için belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası alınması zorunluluğu bulunmakta olup, bu tarihlerden sonra yapılacak başvuruların dikkate alınmasının mümkün olmadığı ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi