Türkçe

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 18.01.2018/49

Sayı

: EGT/489

İstanbul,18.01.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden 17.01.2018 tarihinde alınan ileti aynıyla aşağıda bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

"Değerli sanayicilerimiz;

Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bu çerçevede;

-Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15/02/2018 tarihine kadar Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Sanayicimizin EK-1 ve EK-2'de yer alan listeyi özellikle incelemesi önem arz etmektedir. Bu listede, sanayicimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünler yer almaktadır.

-Ek 3'te yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı ya da Ek-1 ve Ek-2'de yer alan eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01/05/2018 tarihine kadar Bakanlığımıza taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

-AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Nisan ayı içerisinde https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bEu adresinde yayımlanacaktır. Bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Bakanlığımıza en geç 01/06/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

-Ayrıca, Ek-3'de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşya tablosunun en sağında yer alan "gözden geçirme tarihi” 01/01/2019 olan eşyada askıya alma uygulamasının 2019 yılından sonra da devamını talep eden firmaların en geç 01/03/2018 tarihine kadar Bakanlığımıza temdit (uzatma) başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

-Son olarak, Ek-4'teki listede yer alan 2017 yılında askıya alma sistemi kapsamında dağıtılmış olan tarife kontenjanlarından faydalanan firmalarımızdan ithal lisanslarının tamamını süresi içinde kullanamamış olanlar, lisans kapsamı eşyanın yüklemesinin 01/01/2018 tarihinden önce yapıldığını bir taşıma belgesi ile Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) belgelendirmeleri halinde ithal lisansları 15/02/2018 tarihine kadar uzatılabilecektir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. Başvurulara ilişkin formlara yukarıda yer alan linkten ulaşılabilmektedir.

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği'nin 7 nci Kısım 2 nci Bölümü incelenebilir.”

EK:
1 - EK 1
2 - EK 2
3 - EK 3
4 - EK 4

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK-1.doc 250,00 KB İndir
EK-2.doc 116,00 KB İndir
EK-3.xlsx 403,68 KB İndir
EK-4.xlsx 11,11 KB İndir