Türkçe

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 01.08.2018/467

Sayı

:EGT/4944

İstanbul,01.08.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan 26.07.2018 tarihli bildirimde;

Sanayicilerimizin ihtiyaç duydukları hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede;

- Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15/08/2018 tarihine kadar Bakanlığa intikal ettirilmesi,

- Sanayicimizin EK-1 ve EK-2'de yer alan listeyi özellikle incelemesinin önem arz ettiği; bu listede, sanayicimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünlerin yer aldığı; diğer taraftan, bu listelerde yer alan ürünlerde üretimi bulunan firmalarımızın itiraz taleplerini en geç 01/11/2018 tarihine kadar Bakanlığa iletmeleri,

- Ek 3'te yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01/11/2018 tarihine kadar Bakanlığa taleplerini iletmeleri,

- Ayrıca, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin Aralık ayı içerisinde https://www.ticaret.gov.tr/portal/url/bEu adresinde yayımlanacağı; bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Bakanlığa en geç 01/01/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği ve başvurulara ilişkin formlara yukarıda yer alan linkten ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği'nin 7 nci Kısım 2 nci Bölümü incelenebilir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
- Bekir Sıddık KIZMAZ, Uzman, T: 0312 204 95 76, E-posta: kizmazb@ticaret.gov.tr
- Ali Arda ALICI, Uzman, T: 0312 204 99 47, E-posta: aliciarda@ticaret.gov.tr
- Merve BAYATA, Uzman, T: 0312 204 95 75, E-posta: mbayata@ticaret.gov.tr
- Ekin Deniz TİMUR, Uzman Yrd., T: 0312 204 92 91, E-posta: timured@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
- Muhammet HARTAVİ, Uzman, T: 0312 204 95 84, E-posta: hartavim@ticaret.gov.tr
- İsmail TULUKÇU, Uzman, T: 0 312 204 99 78, E-posta: tulukcui@ticaret.gov.tr
- Murat ÖZMEN, Uzman Yrd., T: 0312 204 99 38, E-posta: ozmenm@ticaret.gov.tr
- Neslihan YAVUZ, Uzman Yrd., T: 0312 204 95 94, E-posta: yavuzne@ticaret.gov.tr 
- Fatma Hilal YÜNEY, Mühendis, T: 0312 204 92 96, E-posta: yuneyf@ticaret.gov.tr

Ekler: Ek1, Ek 2, Ek 3

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ek-1.xls 78,50 KB İndir
EK-2.docx 16,91 KB İndir
Ek-3.xlsx 373,28 KB İndir