Türkçe

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 10.05.2019/251

Sayı

: 740-02887

İstanbul,09.05.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan e-posta yazısında; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya almanın, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı hususu hatırlatılmaktadır.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almakta olup, bu ürünlere ilişkin itirazların Bakanlığa en geç 28/05/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği; başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2019/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebilir. Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP'den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:
Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
-Mehmet CUMHUR, Uzman, T: 0312 204 99 43, E: cumhurm@ticaret.gov.tr 
-Fundagül BACI, Uzman, T: 0312 204 91 46,E: bacif@ticaret.gov.tr 
-Furkan Eren KAHVECİ, Uzman, T: 0312 204 95 77,E: kahvecif@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
-Muhammet HARTAVİ, Uzman, T: 0312 204 95 84, E: hartavim@ticaret.gov.tr 
-Osman SERT, Uzman, T: 0312 204 99 38, E: osmans@ticaret.gov.tr 
-Fatma Hilal Yüney, Mühendis, T: 0312 204 92 96, E: yuneyf@ticaret.gov.tr
-Neslihan Yavuz, Uzman Yrd., T: 0312 204 95 94,E: yavuzne@ticaret.gov.tr

EK: Liste (57 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Liste.pdf 495,67 KB İndir