Türkçe

Sayın Bakan Yardımcımızın Güney Kore Ziyareti

Sirküler Tarih/No:26.11.2019/649

Sayı

:1750-06817

İstanbul,25.11.2019

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Işık YILMAZ BATUR'un 10-13 Aralık 2019 tarihlerinde Güney Kore'ye bir ziyaret gerçekleştirmesinin ve bahse konu ziyaret kapsamında ikili görüşmelerde bulunmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizce, Güney Kore pazarında karşılaşılan sorunlar ile anılan görüşme sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ekli form vasıtasıyla en geç 26 Kasım 2019 Salı mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_G. Kore.doc 35,00 KB İndir