Türkçe

Sayın Cumhurbaşkanımızın Çin, Bosna Hersek ve Sırbistan Ziyaretleri

Sirküler Tarih/No: 24.06.2019/338

Sayı

: 986-03659

İstanbul,24.06.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili yazılarına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Sayın Ticaret Bakanımızın da katılımları ile 2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirileceği ve ayıca yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Temmuz ayının ilk yarısında Sırbistan ve Bosna Hersek'e ziyaret düzenlemesinin muhtemel olduğu belirtilerek, söz konusu ziyaretler kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar talep edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın Çin, Bosna Hersek ve Sırbistan pazarlarında yaşadıkları sorunlar, bu ülkelere ihracatın artırılması için öneriler ve resmi temaslarda dile getirilmesinde fayda görülen hususların (her bir ülke için ayrı maddeler halinde) ekli form vasıtasıyla en geç 24 Haziran 2019 Pazartesi saat 16:00'ya kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Cin-Bosna Hersek-Sirbistan.doc 35,00 KB İndir