Türkçe

Sayın Cumhurbaşkanının Letonya ve Litvanya Ziyaretleri

Sirküler Tarih/No: 19.06.2012/562

Sayı

: EGT/7129

İstanbul,19.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda;

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL'ün 01-03 Temmuz 2012 tarihleri arasında Letonya, 03-05 Temmuz 2012 tarihleri arasında ise Litvanya'ya birer resmi ziyaret gerçekleştirmesi ve bahse konu ziyaretlere Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın da iştirak etmesinin planlandığı

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın söz konusu ülke pazarlarında karşılaştığı sorunlar ile anılan ziyaretlerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ek'li form aracılığıyla en geç 19 Haziran 2012 Salı mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Letonya_Litvanya.doc 33,50 KB İndir