Türkçe

Sektör Tanıtım Filmi

Sirküler Tarih/No: 17.01.2017/42

Sayı

: 389

İstanbul,16.01.2017

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörünün tanıtımının dünyada daha etkin şekilde yapabilmek ve ülkemizin sektördeki gücünü uluslararası anlamda daha iyi ifade edebilmek maksadıyla, Birliğimiz koordinasyonu ile sektör tanıtım filmimiz hazırlanmaktadır. Tanıtım filmi, yurtdışında gerçekleştirilecek olan fuar organizasyonlarında, sektörel ticaret heyeti programlarında, katılım sağlanan iş forumlarında, sunumlarda ve uygun görülmesi halinde medyada reklam filmi olarak kullanılacaktır.

Bu bağlamda, bahse konu tanıtım filminde kullanılmak üzere marka görünmeksizin firmanızda üretilen ürünlere ve üretim süreçlerine ait yüksek çözünürlüklü video kayıtlarınızın ham haldeki görüntülerinin Genel Sekreterliğimize (suurunleri@iib.org.tr) iletilmesi hususu rica olunur. (2 GB'a kadar olan videolar we-transfer vasıtasıyla gönderilebilir.)

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi