Türkçe

Sektörel Araştırma - Akademik Çalışma Önerileri

Sirküler Tarih/No: 22.04.2019/224

Sayı

: 621-02571

İstanbul,22.04.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; ihracatın eksper kurumu TİM ve Birliklerin, 2019 yılı ihracatımızı 200 milyar dolar düzeyine ulaştırabilmesi ve yüksek katma değerli ihracat artışı adına sektörlerimizin ihtiyaç duyduğu araştırma alanları ve akademik çalışmaların konu başlıklarına ilişkin bir çalışma hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye'nin en genç ve en inovatif ailesi İnovaTİM öğrencilerinin ve Türkiye'nin en yaygın girişim hızlandırma merkezi TİM-TEB Girişim Evlerindeki genç girişimcilerin, ihracatçı sektör ve firmalarımızı geliştirici ve yönlendirici projelerinin, sektörlerimizdeki ürün ve hizmet geliştirme süreçlerini hızlandırabileceği ve firmalarımızın üretime katkı sağlayabileceği; bu kapsamda İnovaTİM ve Girişim Evleri bünyesinde analiz edilebilecek araştırma konu başlıkları ve hangi ürüne yönelik inovasyon gerçekleştirilebileceği beklentisinin temin edilmesinin büyük önem taşıdığı; söz konusu beklentinin inovatif çalışmalara dönüşmesi için Birliklerimize üye firmalardan talep toplanmasının kritik öneme sahip olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda; TİM'e iletilmesini teminen Birliklerimiz bünyesinde yer alan sektör ve firmaların yenilikçi üretim süreçlerine katkı sağlayacak projeler ve ihtiyaç duyulan araştırma/akademik çalışmalara ilişkin konu başlıklarının aşağıdaki tablo formatında en geç 3 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Sektör

Firma

Çalışmanın Türü (Araştırma / Akademik Çalışma)

Araştırılması İstenilen Konu Başlığı

Araştırmanın İhracata Beklenen Katkısı