Türkçe

Senegal'in Bilişim ve Yeni Teknolojiler Hususunda Destek Talebi

Sirküler Tarih/No: 22.04.2013/341

Sayı

: EGT/4556

İstanbul,22.04.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15.04.2013 tarihli yazıda;

Dakar Büyükelçiliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfla; Senegal Telekomünikasyon, İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye ile bir görüşme yapıldığı ve söz konusu görüşmede Sayın Bakanın;

- Senegal'in digital ekonomi konusunda büyük bir atılım yapmaya kararlı olduğunu,

- Bilişim ve yeni teknolojilerin; günümüzde ticaret, sanayi, hizmetler, tarım, sağlık, eğitim, enerji, çevre, kültür, medya, ve eğlence, güvenlik, savunma ulaştırma, gibi kamunun ve özel sektörün tüm alanlarında kullanıldığını,

- Kendilerinin de buna paralel olarak yeni teknolojileri toplumun ve ekonominin her alanında uygulanmasını öncelikle amaç olarak saptadıklarını,

- Bunların ticaret eğitim, sağlık, tarım, tapu kayıtları, adli sicil kayıtları, nüfus kayıtları gibi birçok alanda uygulamaya geçirileceğini,

- Bu amaca yönelik olarak öncelikle mevcut altyapının geliştirilmesinin ve Senegal'in bilişim teknolojileri konusunda Batı Afrika'nın bir merkezi haline getirilmesinin planlandığını,

- Bu yöndeki çalışmalarda her türlü desteği beklediklerini dile getirdiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi