Türkçe

Serbest Satış Sertifikası

Sirküler Tarih/No: 09.02.2018/113

Sayı

:EGT/1154

İstanbul,08.02.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07.02.2018 tarihli yazıda;

Cezayir'e ihracatta Cezayir tarafından Serbest Satış Sertifikasının talep edildiğinin öğrenildiği; mezkur sertifikaya ilişkin olarak ilgili Bakanlık/Kurumlarca düzenlemenin bulunmadığı ürünlerde, 5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi çerçevesinde anılan sertifikanın ekteki formatta, Cezayir resmi kurumlarınca anılan belge zorunluluğu kaldırılana kadar, mezkur ülke ile sınırlı olmak kaydıyla İhracatçı Birliklerince imzalı ve kaşeli olarak düzenlenebilmesi hususunun Ekonomi Bakanlığınca uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ekler:
-Serbest Satış Sertifikası (İngilizce Versiyon), 2 Sayfa
-Serbest Satış Sertifikası (Fransızca Versiyon), 1 Sayfa

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Serbest Satis Sertifikasi (Fransizca Versiyon).pdf 270,06 KB İndir
Serbest Satis Sertifikasi (Ingilizce Versiyon).pdf 213,44 KB İndir