Türkçe

Seyir Emniyeti

Sirküler Tarih/No: 30.09.2013/720

Sayı

: ARGUYG1/9634

İstanbul,30.09.2013

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Deniz Ticaret Odasından alınan yazıda Ulaştırma Bakanlığı'nın yazısına atfen;

1- İstanbul Liman idari sahasında özellikle İstanbul Boğazı'nın sonbahar ve kış aylarında yağmur, kar, kuvvetli kuzey rüzgârları ve lodosun etkisinde kaldığı, yaklaşan kış aylarındaki meteorolojik değişmelerin seyir emniyeti açısından büyük risk oluşturduğu,

2- Yağış ve özellikle sis nedeniyle görüşün azalması, rüzgâr kuvvetinin artması nedeniyle rüzgârın doğrudan gemiler üzerindeki etkisi, kuvvetli rüzgârın akıntı yönünü ve hızını değiştirmesi nedeniyle boğazdaki akıntı hızının 6-7 deniz miline çıktığı ve yer yer kuvvetli orkoz akıntılarıyla İstanbul Boğazı'nda deniz trafiğinin olumsuz etkilendiği,

3- İstanbul Liman Başkanlığı'nın idari saha sınırları içerisinde seyreden tüm gemilerin, deniz araçlarının kaptan/donatan/işleticilerinin deniz kıyı ve tesisi ilgililerinin seyir, can, mal ve çevre emniyetinin arttırılması yönünde Limanlar Kanunu'nun, Limanlar Yönetmeliği'nin, İstanbul Liman Başkanlığı Yerel Deniz Trafiği Rehberi'nin, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü ve Uygulama Talimatlarının, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü'nün (COLREG) ve diğer mevzuatların getirmiş olduğu kurallara titizlikle uymaları ile seyir, can, mal ve çevre emniyeti açısından her türlü hava ve deniz şartları dikkate alınarak tedbirli davranmaları ve Limanlar Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 7 inci bendi "Görüş mesafesi, İstanbul Boğazı ve Haliç için 200 metreye Marmara Denizinde 500 metreye düştüğünde Liman Başkanlığı adına Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yerel trafiği durdurulur.” hükmü çerçevesinde Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin verdiği talimatlara uyulması gerektiği, bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi