Türkçe

SGK Mahsup İşlemleri

Sirküler Tarih/No: 28.03.2012/321

Sayı

: DVLYRD/3713

İstanbul,28.03.2012

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ödemelerde hak ediş sahibi firmaların Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarının mahsup işlemlerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla :

  • Hak ediş sahibi firmalara ilişkin DFİF'ten aktarılacak tutarların firmaların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sicil numarası, firma ismi ve ödeme tutarı belirtilerek, SGK'nın T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesinde daha önce belirtilen IBAN hesabına EFT olarak aktarılacağı (26 haneli olarak)
  • Ekonomi Bakanlığı/İlgili Bölge Müdürlükleri/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından TCMB'ye yapılacak hak ediş bildirim yazısı ekinde, ilgili firma tarafından SGK'dan alınacak Borç Bildirgesi ekran çıktısının da yer alacağı

belirtilerek, firmaların mahsup işleminin gerçekleşmesi sonrasında, SGK prim borcu sorgulama ekranında halen borçlu görünmesi durumunun firma tarafından tespiti halinde, bağlı olduğu SGK muhasebe birimi ile temasa geçmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter Yrd.