Türkçe

Siirt Fıstık İşleme Tesisi (SiirtFİT) Projesi

Sirküler Tarih/No: 08.09.2016/770

Sayı

: 8033

İstanbul,08.09.2016

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

"Siirt Fıstık İşleme Tesisi Projesi (SiirtFİT)” yetkililerinden özetle; proje kapsamında Siirt fıstığının markalaşması, üretim nitelik ve niceliğinin geliştirilerek, rekabetçiliğinin artırılmasının amaçlanmakta olduğu, uluslararası boyutta faaliyet gösteren kurumsallaşmış bir tesis oluşumunun hedeflendiği bilgileri edinilmiştir. Anılan Proje hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.siirtfit.com/ internet sitesi ziyaret edilebilir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi