Türkçe

Şili'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Sirküler Tarih/No: 21.12.2012/1128

Sayı

: EGT/14037

İstanbul,21.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20.12.2012 tarihli yazıda;

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yazısına atıfla; Şili hükümetinin, yabancı sermaye girişine ve ülkedeki yabancı yatırımların arttırılmasına yönelik bürokrasiyi olabilecek en şeffaf ve etkin düzeye çekmek üzere "Yatırım Teşvik ve Rekabet Gündemi” isimli yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladığı; projenin en geç 2013 yılı Haziran ayında sonuçlandırılıp yürürlüğe girmesinin hedeflendiği; temel amacın bürokrasinin azaltılması, her sektöre yönelik oluşturulması öngörülen net ve açık yönergelerle, yatırım yapacak ve iş kuracakların tek elden yönlendirilmesi, yatırım ortamına ilave rekabet gücünün kazandırılması ve Şili'nin, Latin Amerika'nın en şeffaf ve iş ortamı açısından en çekici ülkesi olma özelliğinin pekiştirilmesi olduğu; söz konusu çalışmanın su kaynakları, enerji, madencilik, çevre değerlendirme, vergi ve şehirleşme olmak üzere altı kategoriden oluşacağı; Şili'ye gelen yabancı yatırımcıların yarısının yöneldiği madencilik sektörünün yeni düzenleme ile ayrıcalıklı bir yatırım ortamına kavuşturulmasının beklendiği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi