Türkçe

Sınai Mülkiyet Kanunu

Sirküler Tarih/No:18.01.2017/46

Sayı

:EGT/443

İstanbul,18.01.2017

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16.01.2017 tarihli e-postada;

Sınai Mülkiyet Kanunun 10 Ocak 2017 tarihli ve 29994 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden bahisle;

TBMM tarafından 22 Aralık 2016'da kabul edilen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsadığı,

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk Patent Enstitüsünün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirilirken, kurumun kısa adının ise "Türk Patent" olarak düzenlendiği,

Yeni kanun ile birlikte tescilli markaların piyasada daha etkili kullanımı sağlanırken, kullanılmayan mal ve hizmetler için marka başvurusunun önüne geçilmesinin hedeflendiği, tescil başvurusu yapılan markanın önceki tarihte yapılan markalarla benzerliği halinde itiraz edilirse başvurunun reddedilebileceği, marka koruma süresinin ise 10 yıl olarak belirlendiği, 5 yıl içinde haklı sebep olmadan kullanılmayan markaların iptal edilebileceği,

Yeni kanunun sinai mülkiyet haklarının ihlaline hapis ve para cezaları getirdiği, başkasına ait marka hakkına tecavüz edenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabileceği

ifade edilmektedir.

Söz konusu kanuna http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170110-9.htm adresinden ulaşılabileceği hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi