Türkçe

Sipariş Üzerine Yabancı Bayraklı Gemi İnşası Hk

Sirküler Tarih/No: 24.07.2012/665

Sayı

:ARGUYG2/8358

İstanbul,24.07.2012

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 28.06.2012 tarih ve KDV.13-2016 sayılı özelgesine atfen, Deniz Ticaret Odası'ndan gelen bir yazıda, Mevzuat/Özelgeler bölümünde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü tarafından yayınlanan özelgede "Sipariş Üzerine Yabancı Bayraklı Gemi İnşasının KDV Karşısındaki Durumu” hakkında bilgi verildiği bildirilmektedir. Bahse konu "Özelge” Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin Demirdağ
Genel Sekreter

 

EK: Özelge (2 sayfa)

 

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Siparis Uzerine Yabanci Bayrakli Gemi Insaasi Ozelgesi Hk.pdf 52,81 KB İndir