Türkçe

Slovenya'ya İhracatta Karşılaşılan Sorunlar

Sirküler Tarih/No: 29.08.2012/766

Sayı

: EGT/9460

İstanbul,28.08.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 27.08.2012 tarihli yazıda;

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın Ekim ayının ilk yarısında Slovenya Başbakan Yrd. ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Sayın Radovan ZERJAV ile bir görüşme gerçekleştirmesinin öngörüldüğü

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın söz konusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ek'li form aracılığıyla en geç 11 Eylül 2012 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)