Türkçe

Soçi Yatırım Forumu

Sirküler Tarih/No:24.07.2012/664

Sayı

:EGT/8353

İstanbul,24.07.2012

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda, Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasında Soçi'de " Soçi 2012 11. Uluslararası Yatırım Forumu” nun düzenleneceği, bahse konu Forum'da Rusya Federasyonu'nda yürütülen reformlar çerçevesinde bölgesel yatırım projelerinin ele alınacağı,

Diğer taraftan, sanayi alt yapı ve turizm sektörlerine yatırımcılar çekmeye yönelik gerekli koşulların sağlanması ile devlet özel sektör ortaklığı temelinde spor tesisleri kurulması bağlamındaki konuların da anılan forumda özel bir gündem oluşturacağı,

Bu çerçevede, söz konusu faaliyete Türk iş çevrelerinden katılım sağlanmasında fayda mütalaa edildiği,

bildirilmektedir

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr.Yasemin DEMİRDAĞ

Genel Sekreter