Türkçe

Solas Uygulamaları

Sirküler Tarih/No: 16.08.2016/711

Sayı

: EGT/7244

İstanbul,16.08.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15.08.2016 tarihli yazıda;

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Denizyolu İle Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespit Edilmesi Uygulaması nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetlere ilişkin ihracatçılarımızdan alınan şikâyetler neticesi, konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan (UDHB) bilgi talep edildiğinden bahisle,

Bu kapsamda, UDHB'den alınan geri bildirim yazısında;

· Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönergenin 20'nci maddesi kapsamında, ülkemizdeki ihracatçıların bu uygulamayı en kolay ve en düşük maliyetle yapabilmesi amacıyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tartı aletleri ile ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan ve yine aynı Bakanlık tarafından muayene ve damgalama işlemleri yapılan kantarları kullanan üreticilerin, kendi kantarlarında tartım yapmalarının sağlandığı,

· Yine söz konusu Yönergenin 21'nci maddesiyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan "Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgesi”ne sahip ihracatçıların, UDHB'den Yöntem-2 "Kullanıcı Yetki Belgesi” alarak, dolu konteynerlerin "Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgelerini hazırlamalarına imkân sağlandığı,

· Öte yandan, DBA belgelerinin hazırlanması ve taşıyana iletilmesi ile ilgili uygulamada alınan ücretlere ilişkin serbest piyasa koşullarına doğrudan müdahale etme durumu bulunmadığı,

· Anılan uygulamanın ihracatçılarımıza ekstra bir maliyet getirerek ihracatımızı olumsuz etkilemesinin UDHB açısında da büyük önem arz ettiği,

· Bu itibarla, sektör tarafından anlaşılmayan hususların netleştirilmesi ve konunun daha anlaşılır hale getirilmesini sağlamak amacıyla taşımacılık zincirinde yer alan tarafların ve meslek odalarının davetleri üzerine UDHB tarafından bilgilendirme toplantıları yapıldığı,

· Ayrıca, toplantılar sırasında dile getirilen ya da UDHB'ye diğer yollarla iletilen şikâyet ve görüşlerin de değerlendirmeye alınarak uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi hususunda azami hassasiyet gösterildiği, anılan Yönerge'de mevcut durumun düzeltilmesi yönünde katkı sağlayabilecek hususların gözden geçirilerek söz konusu Yönergenin revize edilmesinin planlandığı

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi