Türkçe

Sorumlu Denetçi Eğitimi

Sirküler Tarih/No: 09.04.2018/260

Sayı

:EGT/2638

İstanbul,09.04.2018

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü'nden alınan 06.04.2018 tarihli yazıda; 2017/22 sayılı "İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği” gereğince Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından 9-11 Mayıs 2018 tarihlerinde İzmir'de 2018/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eklerinde yer alan tüm ürün gruplarını kapsayan "Sorumlu Denetçi Eğitimi” düzenleneceği ve eğitime ilişkin duyurunun Dış Ticarette Risk Esaslı Denetim Sisteminden yapıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi