Türkçe

Sri Lanka İhalesi

Sirküler Tarih/No:10.03.2021/190

Sayı

:107-01003

İstanbul,09.03.2021

GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Deniz Ticaret Odası'ndan alınan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 05.03.2021 tarihli ve 13691 sayılı yazıda, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinin Ek'te gönderilen Nota'sına atıfla, Seylan Elektrik Kurulu'nun (The Ceylon Electricity Board) Kerawalapitiya'da kendiişletim ve demirleme mekanizması ile uyumlu bir yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesinin konuşlandırılması için ihale duyurusu açmış ve firmalardan 18 Haziran 2021 saat 11.00'e kadar teklif verilmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Nota'da ayrıca, Seylan Denizcilik Şirketi'nin süreli kiralama ve ticari işletmeye yönelik ihale duyurusunda bulunduğu bildirilmekte ve tekliflerin 22 Mart 2021 tarihi saat 10.00 ile 24 Mart 2021 tarihi saat 15.00 arasında iletilebileceği kaydedilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi Yat ve Hizmetleri Sektör Koordinasyon Şubesi

EK:  İlgili yazı ve ekleri (6 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Sri Lanka ihalesi.pdf 1.993,94 KB İndir