Türkçe

Standart Dışı Turunçgil İhracatı

Sirküler Tarih/No: 28.11.2012/1043

Sayı

: EGT/13054

İstanbul,28.11.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28.11.2012 tarihli yazıda;

Bakanlıklarınca yapılan değerlendirme doğrultusunda standart dışı ihracat taleplerine ilişkin izlenecek yöntemin aşağıdaki şekilde belirlendiğinden bahisle,

Standart dışı ürünlerin varış pazarında ürünün ve ülkemizin imajını bozma riski taşıdığı, standarda uygun ürün satanlar bakımından haksız rekabete yol açtığı, ayrıca söz konusu izinlerin özel durumlar için öngörüldüğü de göz önünde bulundurularak, standart dışı turunçgil ihracat izin taleplerinin TS/34 Turunçgil Meyveleri Standardında belirtilen kriterlere bazı istisnalar getirilmek suretiyle kontrollü şekilde karşılanmasının uygun görüldüğü,

Diğer bir ifadeyle, standart dışı turunçgil ihracatına, dış pazarlarda rekabet gücümüzü ve alıcı ülke tüketicilerinin tercihlerini olumsuz etkilememek üzere, ancak asgari kalite koşullarını (temizlik, boylama, ambalajlama ve etiketleme vb kurallarına uygun) sağlayacak şekilde izin verilmesinin öngörüldüğü,

Bu itibarla, paketleme tesisinde mumlama ve koruyucu veya diğer maksatlarla herhangi bir kimyevi işleme tabi tutulmadan standart dışı olarak ihracatı öngörülen turunçgil meyveleri (kısaca "natürel turunçgil meyveler”) için tarifler, sınıflandırma ve özellikler, numune alma ve muayeneler ile piyasaya arz şekline dair "TS/34 Turunçgil Meyveleri” standardı marifetiyle tespit edilen özelliklerin aranacağı,

Bununla birlikte;

1- İhraç partilerinin, TS/34 Turunçgil Meyveleri standardına uygun ürünler ile işlenmemiş ürünlerin birbirine karıştırılarak hazırlanamayacağı,

2 - TS/34 standardının "3.2 Yabancı madde” hükmünün;

"Turunçgil meyveleri üzerinde bulunan kum, taş, toprak, kabuk, bitkisel parçalar, yabancı tohumlar gibi kendinden başka gözle görülebilir her türlü madde. Diğer taraftan, işlenmemiş turunçgil meyveleri için meyvenin kendine ait sap ve yaprakları yabancı madde sayılmaz”

şeklinde uygulanacağı,

3 - TS/34 standardının "6. Piyasaya arz” maddesinde yer alan düzenlemelere ilave olarak;

"Turunçgil meyvelerinin açık veya kapalı ambalajlar ya da tüketici ambalajları dışında dökme halinde ihracına müsaade edilmez.”

maddesinin uygulanacağı,

4 - TS/34 standardının "6.3 İşaretleme” hükmünde öngörülen bilgilere ilave olarak;

" 'Standart Dışı' ibaresinin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin dilinde belirtilmesi.”

hususlarının aranacağı,

Ayrıca; müteakip süreçte turunçgil meyvelerine yönelik standart dışı izin taleplerinin, Bakanlıkları Bölge Müdürlüklerince yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucuna göre hazırlanacak rapora istinaden sonuçlandırılacağı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi