Türkçe

Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/1 ve 3/2 Numaralı Tebliğler

Sirküler Tarih/No: 12.01.2012/45

Sayı

: ARGUYG1/487

İstanbul,12.01.2012

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda;

Deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun ve buna ait Yönetmelik gereği Bakanlıklarınca, "Ticari ve Sportif Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ”ler hazırlanmakta ve Resmi Gazete'de yayınlanmakta olduğuna değinilerek, 1Eylül 2012 - 31 Ağustos 2012 tarihleri arasındaki avlanma döneminde uygulanmak üzere hazırlanacak olan, "3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ” ile "3/2 Numaralı Sportif (Amatör) Amaçlı Su ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ”in hazırlık çalışmalarında değerlendirilmek üzere görüş talep edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan tebliğlerin hazırlık çalışmalarında değerlendirilmek üzere konu ile ilgili görüşlerinizin gerekçeleri ile birlikte ilişikte yer alan formlara işlenerek 02 Nisan 2012 Pazartesi gününe kadar Genel Sekreterliğimizin 0212 4540501 - 02 no.lu faks veya uygulama@iib.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter

 

EK:
1 - 2/1 Numaralı Tebliğ
2 - 2/2 Numaralı Tebliğ
3 - Formlar

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Amator Teblig.docx 217,24 KB İndir
Form..pdf 367,93 KB İndir
Form.pdf 137,78 KB İndir
Ticari Amacli Teblig.docx 180,70 KB İndir