Türkçe

Su Ürünleri İhracatı

Sirküler Tarih/No: 26.10.2018/623

Sayı

:5149-06334

İstanbul,26.10.2018

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazılarında; Irak'a gerçekleştirilen su ürünleri ihracatına ilişkin olarak Ticaret Müşavirliğince Irak Tarım Bakanlığı Veterinerlik Genel Müdürü Dr. Salah Fadıl Abbas ile görüşüldüğü, anılan görüşmede Mezkur Bakanlığın 15/03/2018 tarihli Kararı'na istinaden soğutulmuş taze balık ürünleri ithalatının yerli üretimin yeterli olması nedeniyle yasaklandığı ve anılan ürünler için ithalat lisansı düzenlenmesine yönelik izin verilmediği, yasağın halihazırda yürürlükte olduğu, yasağın ne zamana kadar devam edeceğinin belli olmadığı, diğer taraftan dondurulmuş balık ürünlerinde bir yasağın söz konusu olmadığı ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, söz konusu görüşmelerde taze ve soğutulmuş su ürünlerine uygulanan yasağın Merkezi Irak yönetimine bağlı vilayetler için geçerli olduğu, IKBY'yi kapsamadığından söz edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi