Türkçe

Sudan-Geçici İthalat Yasağı

Sirküler Tarih/No: 06.04.2018/253

Sayı

:EGT/2562

İstanbul,06.04.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 13.02.2018 tarihli ve 127 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere, Sudan'da yürütülen Ekonomik Reform Programı kapsamında Sudan Ticaret Bakanlığı tarafından bazı ürün gruplarına yönelik geçici ithalat yasağı uygulanmaya başladığı hususu İlgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile bildirilmiştir.

Bu defa; Hartum Büyükelçiliği'nden Dışişleri Bakanlığı'na iletilen 20.03.2018 tarihli yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05.04.2018 tarihli yazıda, bahse konu ithalat yasağının uygulanma esasları hakkında Sudan Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen ilave bilgiler aşağıda iletilmektedir.

1. Söz konusu geçici yasağın uygulanmaya başlanması öncesinde ülkemizden ihraç edilecek mallara ilişkin proforma faturaların Sudan Merkez Bankası tarafından onaylandığı durumlarda bu malların ithalatına izin verilecektir. Ancak, ülkemizden ihraç edilmek istenen ve yasağın uygulanmaya başladığı tarih öncesinde Sudan Merkez Bankası tarafından onay alınmayan Sudan'a ithalat talepleri ise yasak kapsamına dahil edilmiştir.

2. Öte yandan, Türk yatırımcıların Sudan'daki üretimlerine konu hammadde ve ara mamullerin ülkemizden ithalatı, malların münhasıran bu firmaların Sudan'daki üretiminde kullanılması kaydıyla serbest bırakılmıştır.

3. Geçici ithalat yasağının etkilerini piyasada göstermeye başladığı ve tezgâhlardaki ithal ürünlerin sayısının giderek azaldığı görülmektedir.

4. Geçici ithalat yasağına konu ürünlerin GTİP kodları ilgili Sudan makamlarından talep edilmiş olup, temin edildiğinde ayrıca iletilecektir.

Anılan Büyükelçiliğimizden Dışişleri Bakanlığına gönderilen 02.04.2018 tarihli bir yazıda ise söz konusu geçici ithalat yasağından Sudan'a ihracat gerçekleştiren Türk firmalarının olumsuz etkilenmeye başladığının gözlemlenmesi üzerine Sudan Gümrük Otoritesi Genel Müdürü Bashir Eltahir Bashir'e Hartum Büyükelçiliğimizce bir ziyaret gerçekleştirildiği, söz konusu görüşmeye Sudan Ticaret Müşavirimizin de katıldığı belirtilmektedir.

Sudan Gümrük Otoritesi Genel Müdürü Bashir Eltahir Bashir'in imzalanan Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEOA) her iki ülkenin yasama organlarında ivedilikle onaylanmasını önemsediklerini, zira, ülkemizin Sudan pazarındaki varlığını artırması ve geçici ithalat yasağının uygulandığı ortamda Türk ihracatçılarının daha fazla olumsuz etkilenmesinin önlenmesi için bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını elzem gördüklerini, Türkiye'den ithalatta, Çin'e uygulanandan daha yüksek referans fiyatlarının doğurduğu dezavantajlı durumun giderilebilmesini teminen, referans fiyatlar bakımından GAFTA (Greater Arab Free Trade Area) üyelerine uygulanan tercihli rejimin en kısa sürede ülkemiz için de uygulanmasını sağlayacak tedbirlerin alınacağını ifade ettiği belirtilmektedir.

Ayrıca, söz konusu görüşmede, Sudanlı ithalatçıların yurtdışındaki bankalarda tuttukları dövizle dahi ithalat yapmalarının Sudan Merkez Bankası tarafından yasaklandığı, bununla birlikte, daha önce ihracat gelirlerini her hangi bir kısıtlama olmaksızın değerlendirme imkânına sahip olan Sudanlı ihracatçılara da ihracat bedellerini satış sözleşmeleri gereğince derhal Sudan'a getirerek, hâlihazırda 18 Sudan Poundu (SDG) seviyesinde olan resmi Amerikan Doları (USD) paritesi ile sisteme sokmaları mecburiyeti getirildiğinin öğrenildiği kaydedilerek, Sudan makamlarından talep edilen geçici ithalat yasağına konu ürünlerin GTİP kodlarının, gerek Büyükelçiliğimizin, gerekse Ticaret Müşavirliğimizin girişimlerine rağmen henüz temin edilemediği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi