Türkçe

Sultani Çekirdeksiz ve Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzümlerin Kesim ve İhraç Tarihi

Sirküler Tarih/No:09.08.2022/490

Sayı

:74-3628

İstanbul,09.08.2022

 
 
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan "Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm çeşidi ve Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm Çeşidinin Kesim İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu” tarafından Manisa ve Denizli'ye bağlı ilçelerdeki emsal teşkil edecek bağlarda yapılan incelemeler sonucunda;

Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm çeşidinin;

- 07/08/2022 tarihinde kesimine,

- 08/08/2022 tarihinde ihracatına,

Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzümlerin;

- 14/08/2022 tarihinde kesimine,

- 15/08/2022 tarihinde ihracatına,

karar verildiği belirtilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Yaş Meyve Birliği Koordinasyon Şubesi