Türkçe

Sultani Çekirdeksiz ve Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzümlerin Kesim ve İhraç Tarihleri

Sirküler Tarih/No: 11.08.2016/697

Sayı: 7040

İstanbul,10.08.2016

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan "Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm çeşidi ve Mevlana (Razaki tipi) Sofralık Üzüm çeşidinin kesim ihraç tarihlerinin belirlenmesi komisyonu” tarafından Manisa ili ve ilçelerindeki emsal teşkil edecek bağlarda yapılan incelemeler sonucunda;

Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm çeşidinin;

· 01.08.2016 tarihinde kesimine,

· 03.08.2016 tarihinde ihracatına,

Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzümlerin;

· 03.08.2016 tarihinde kesimine,

· 05.08.2016 tarihinde ihracatına,

karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi