Türkçe

Summer 2015 Fancy Food Show Fuar Duyurusu

Sirküler Tarih/No: 02.02.2015/72

Sayı

: ARGUYG1/955

İstanbul,02.02.2015

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birliklerinden Birliğimize iletilen yazıda Summer Fancy Food Show fuarı milli katılımına ilişkin aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir;

"28-30 Haziran 2015 tarihleri arasında Amerika'nın New York kentinde düzenlenecek olan Summer'15 Fancy Food Show gıda fuarı Türkiye milli katılımı organizasyonu Birliklerimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Summer Fancy Food Show fuarı, ABD'nin en önemli gıda fuarları arasında kabul görmektedir. Geçtiğimiz sene, yaklaşık 2.500'ün üzerinde ABD'li ve yabancı firmanın katıldığı fuarı 25.000 alıcı ziyaret etmiştir.

Fuar, 1955 yılından bu yana New York şehrinde düzenlenmektedir. Türkiye milli katılımı da Birliklerimizce 1998 yılından beri üstlenilmektedir. Her türlü gıda ürününün sergilendiği fuarla ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.fancyfoodshows.com/ internet adresi incelenebilir.

Fuar idaresi, sadece markalı ve ambalajlı ürün sergileyen firmaların fuara katılması yönünde bir prensip kararı almıştır. Bu şartlara uyan firmaların başvuruda bulunması gerekmektedir. Fuara katılmak isteyen firmaların başvuru formları ile birlikte sergileyecekleri ürünleri gösteren 1 veya 2 adet görsel de göndermeleri gerekmektedir.

Fuara Katılım Ücreti:

Fuara katılım ücreti nakliye dahil m2 başına 1.190.-ABD$/m2 dir. Bu fiyata; yer kirası, stand inşaatı ve dekorasyonu, sergilenecek ürünlerin denizyolu nakliyesi (tek yön gidiş), temizlik, aydınlatma giderleri, internet bağlantısı, fuar basılı-online kataloğunda ve Genel Sekreterliğimiz tarafından katılımcılarımız için hazırlanacak katalogda yer alma, genel tanıtım giderleri ve standlarda ikram hizmetleri dahildir. Bu fuarda firmalara tahsis edilebilecek standların boyutları standart olup firmalarımıza 9,29m2 veya 18,58 m2 büyüklüğünde standlar tahsis edilebilecektir. Nakliye hariç katılım bedeli 1.090.-ABD$/m2'dir.

Devlet Desteği:

ABD, 2015 yılı için Ekonomi Bakanlığınca belirlenen "hedef ülkeler" arasında yer almaktadır. Bu nedenle anılan Tebliğ şartlarını yerine getiren katılımcılar tarafından organizatör Ege İhracatçı Birlikleri'ne ödenecek fuar katılım bedeli ve en fazla iki firma temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bedeli toplamı 15.000$'ı aşmamak kaydıyla, %70'i devlet desteği kapsamında katılımcıya geri ödenebilecektir.

Fuara Katılmak İçin Yapılması Gerekenler:

1- Aşağıdaki bağlantıda yer alan başvuru formunu online olarak doldurup kaydet butonuna tıkladıktan sonra, çıktısını alıp her sayfasını kaşe ve imzalayınız. (Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce)

2- 5000 ABD$ tutarındaki peşinat ödemesini aşağıda yer alan Ege İhracatçı Birlikleri hesabına katılımcı firma hesabından havale/EFT yapınız.

Ödemelerin yapılacağı banka hesabı:

T.VAKIFLAR BANKASI İZMİR ŞB.

IBAN NO: TR380 0015 00158048013243267

HS.ADI: EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

**Önemli Not: Yürürlükteki mevzuat gereği; ödemelerin firmanıza veya firmanız adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından Genel Sekreterliğimiz hesabına havale/EFT yapılması gerekmektedir. Elden yapılan ödemeler devlet desteğinden faydalanamamaktadır. Ödemelere ilişkin dekont üzerinde;

1. "Summer 2015 Fancy Food Show Katılım Bedeli” ve kaçıncı ödeme olduğu (1., 2. Taksit vb.)

2. Gönderici olarak katılımcı firma ticari ünvanı (Son tarihli ticaret sicil gazetesi ile aynı)

3. Gönderici IBAN numarası

4. Alıcı olarak Ege İhracatçı Birlikleri'nin isim ve hesap bilgileri

5. Ödeme miktarı ve tarihi

açık olarak görülmelidir. Teşvik Müracaatı için ilgili bankaca imza-kaşeli dekont ve swift mesaj asıllarının Birliğimize gönderilmesi gerekecektir.

3- Kaşeli-İmzalı başvuru formunu, peşinat ödeme dekontunu, swift mesajını ve sergilenecek ürünleri gösteren fotoğraf ile birlikte en geç 13 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar elimizde olacak şekilde mailto:gidafuar@eib.org.trtr e-posta adresi ile 02324886100 numaralı faksa iletilmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİ: Başvuruların kabulünde, katılım peşinatının yatırıldığını gösteren dekontun katılım başvuru formu ile birlikte tarafımıza iletilmesi esastır. Katılım peşinatına ait dekont olmadan gönderilen başvurular işleme koyulmayacaktır.

Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım payı peşinatları geri ödenmeyecektir.

Stand Yerlerinin Belirlenmesi:

Ege İhracatçı Birlikleri talep edilen m2'lerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Katılımcı firmaların blok stand içerisindeki yerleşimi, katılım peşinatının Genel Sekreterliğimiz hesaplarına geçtiği tarih (başvurunun kesinleştirildiği tarih), firmanın anılan fuara geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği katılım sayısı ve talep edilen standın büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yapılacak puanlama çalışmasına göre Genel Sekreterliğimizce belirlenecektir.

Bu çalışma yapılırken, her bir katılımcı firma için; katılımcı firmanın başvurusunu kesinleştirme tarihinin %50, katılımcı firmanın bu fuara geçmiş yıllarda düzenlenen milli katılım organizasyonları dahilinde gerçekleştirdiği katılım sayısının %30 ve katılımcı firmaya fuarda tahsis edilecek stand büyüklüğünün %20 ağırlığı olacak şekilde bir puan hesaplanacaktır.

Dikkat Edilmesi Gerken Diğer Önemli Hususlar:

-ERKEN VE ZAMANINDA BAŞVURU YAPMAK ÖNEMLİDİR: Ülke pavyonumuzda yer alabilecek katılımcı sayısı sınırlıdır. Yoğun talep ve kısıtlı yer nedeniyle, fuara katılmak isteyen firmalarımızın zamanında ve ERKEN BAŞVURU yapmaları önem arz etmektedir. Ayrıca, yukarıda da ifade edildiği üzere firmaların stand yerlerinin belirlenmesinde katılım başvurularını kesinleştirme tarihi (5000$ peşinatın Genel Sekreterliğimiz hesaplarına geçtiği tarih) önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle katılımcılarımızın başvuru formlarını 5000$ katılım peşinatının ödendiğini gösteren dekont örneği ile birlikte ivedi olarak Genel Sekreterliğimize iletmeleri önemlidir.

-Bilindiği üzere, 2003 yılından itibaren yürürlüğe giren ABD Kamu Sağlığı Güvenliği, Bioterörizme Hazırlıklı Olma ve Karşı Koyma Kanununu (kısaca Bioterörizm Kanunu) gereği, FDA kaydı olmayan firmaların ürünlerinin ABD'ye ithaline izin verilmemektedir. Bu nedenle, katılımcılarımızın FDA'ya kayıtlı olması gerekmektedir. FDA'ya online olarak kayıt yaptırmak için öncelikle https://www.access.fda.gov/oaa/ web sayfasından FDA nezdinde bir "account” (hesap) açılması ve bunun ardından "Food Facility Registration” bölümündeki adımların takip edilmesi gerekmektedir.

-Fuarda "düşük asit” konservelenmiş ya da şişelenmiş ürün sergileyecek olan firmaların bu tür ürünlerin ABD'ye ihracatı için gereken "Federal Canning Establishment Number” (FCE) numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Fuarda "düşük asit” konservelenmiş ya da şişelenmiş ürün sergilemek isteyen ve henüz FCE numarası olmayan firmalarımızın süratle FDA'ya başvurmalarında fayda görülmektedir.

-Katılımcı firmaların FDA kuralları gereğince 31.12.2013 tarihinden sonra FDA REGISTRATION NO” ve şayet varsa "FCE REGISTRATION NO” larını yenilemeleri gerekmektedir. Bu nedenle, nakliyede herhangi bir gecikme veya sıkıntıya neden olmamak adına katılımcının FDA REGISTRATION NO'SUNU” ve (varsa) " FCE REGISTRATION NO”'sunun geçerliliğini kontrol etmesi ve gerekirse yenilemesi gerekmektedir.

-Fuara katılacak tüm firmaların fuarda görevli olacak en az bir personelinin fuar tarihinde geçerli bir ABD giriş vizesinin bulunmasını sağlamaları beklenmektedir.

Devlet Desteği ile ilgili olarak;

- Aynı stantta birden fazla firmanın ürün sergilemesi mümkün değildir.

-Standınızda (stand duvarı, stand alınlıkları, isimlik, sergilenen ürünler, katalog, broşür vb.) tescilli olmayan marka ve/veya logo kullanmamanız gerekmektedir. Aksi taktirde, devlet desteğinden faydalanmanız mümkün değildir. Kullanılan her marka ve logo için firmanıza veya ortaklık ilişkisi bulunan firmaya veya pazarlamacı sözleşmesi imzalanan imalatçı firmaya ait marka / logo tescil belgesi sunulmalıdır. Tescil belgelerinin süresi, fuar tarihinde geçerli olmalıdır.

- Sergilenecek ürünlerin firmanıza veya ortaklık ilişkisi bulunan firmaya veya pazarlamacı sözleşmesi imzalanan imalatçı firmaya ait Kapasite Raporunda yer alması gerekmektedir. Kapasite raporunun süresi fuar tarihinde geçerli olmalıdır.

-Fuar süresince (fuar başlangıç saatinden bitiş saatine kadar) en az bir firma çalışanı veya firma sahibinin standda bulunma zorunluluğu vardır. Fuar bitiş tarihinden (fuar resmi kapanışı) önce ayrılan firmalar destekten faydalanamazlar.

- Fuara imalatçı ve pazarlamacı firma aynı anda katılım gösteremez.

-Katılımcı firmaların devlet desteği müracaatlarında bağlı olunan Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Vergi Dairesinden alınacak "Borcunun Bulunmadığı”na dair yazıyı, eğer borçları varsa ve borçları yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna dair belgeyi, hakedişin, söz konusu borçlarına mahsup edilmesinin talep edilmesi durumunda şirket ve ilgili kurum talep yazılarını ibraz etmeleri gerekmektedir. İlgili yazılar destek müracaatlarınızın incelenmesinin ardından ödeme talimatlarınızın Merkez Bankasına bildiriminden hemen önce katılımcılarımızdan talep edilecektir.”

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi

Ek: Başvuru formu linki: http://fuarbasvurulari.egeliihracatcilar.com/default.asp?FuarId=100015138220063279139