Türkçe

Surinam'da Yatırım

Sirküler Tarih/No: 14.04.2014/293

Sayı

: EGT/3735

İstanbul,14.04.2014

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11.04.2014 tarihli yazıda;

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yrd. Vekili Hüsnü Dilemre'nin, Surinam'ın ülkemizde akredite Büyükelçisi ve aynı zamanda Surinam Devlet Başkanı Sayın Desire Delano Bouterse'nin Dış Politika Danışmanı olarak görev yapan Sayın Liakat Ali Errol Alibux ile beraberinde Surinam Yatırım ve Kalkınma Kurumu Direktörü Sayın Winston Caldeira ve Surinam'ın Ankara Fahri Konsolosu Sayın İlkem Şahin ile 4 Mart 2014 tarihinde bir görüşme gerçekleştirdiğinden bahisle,

Söz konusu görüşmede; Surinam Büyükelçisi tarafından, yüzölçümü açısından küçük ancak zengin doğal kaynaklara sahip olan Surinam'ın son yıllarda ekonomisini dengede tutmak ve ihracatını çeşitlendirerek sürdürülebilir bir ihracat artışı sağlamak için çaba gösterdiği; yabancı yatırımcıların Surinam'da yatırım yapması ve diğer ülkelerle yatırım ortaklıklarının kurulmasının istendiğinin dile getirildiği,

Bahse konu görüşmede ilaveten, Surinam Yatırım ve Kalkınma Kurumu Direktörü tarafından ise, %90 ormanlarla kaplı ve zengin maden ve mineral kaynaklara sahip bulunan Surinam'ın alümina, altın, mineral su ve ormancılık ürünleri alanlarında büyük yatırım potansiyeline sahip olduğu ve söz konusu alanlarda yabancı yatırımcıların beklendiğinin ifade edildiği,

Ayrıca, anılan görüşme akabinde, Surinam Büyükelçisi tarafından Sayın Dilemre'ye gönderilmiş olan teşekkür mektubu ek'inde, Surinam'daki mineral kaynaklar ile ülkenin madencilik mevzuatına ilişkin aşağıdaki linkte bulunan evrakların iletildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

İlgili Link:
http://goo.gl/ETHQ3w