Türkçe

Suriye'deki Son Gelişmeler

Sirküler Tarih/No: 18.04.2012/397

Sayı

: EGT/4602

İstanbul,18.04.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 18.04.2012 tarihli yazıda;

Suriye'de 2011 Mart ayında başlayan şiddet olaylarının devam ettiği ve bu ülkeye olan ihracatımızın gerek şiddet olaylarının etkisiyle ve gerek Suriye'nin, aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşmasını geçen yılın sonunda askıya alması, buna ilave olarak Türk menşeli ürünlere %30 oranında ek vergi yürürlüğe koyması ve taşımacılık maliyetlerini iki katına çıkarması nedeniyle ciddi şekilde düşüş gösterdiğinden bahisle,

Ekonomi Bakanlığınca; Suriye'ye ihracat gerçekleştiren, Suriye'ye yönelik veya Suriye üzerinden Körfez Ülkelerine taşımacılık yapan ve Suriye'de ihalelere katılan, müteahhitlik yapan ve yatırımları bulunan firmalarımızın sorunlarının yakinen takip edilebilmesini ve sorunlarına çözüm bulunması amacıyla 15 Kasım 2011 tarihinde "Suriye İzleme Masası”nın oluşturulduğu; bugüne kadar firmalarımızca Suriye İzleme Masası'na, intikal ettirilmiş müracaatlar itibarıyla, Suriye ile ticareti bulunan ihracatçılarımızın sorunlarının tam olarak yansıtılmadığının düşünüldüğü,

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen Ekonomi Bakanlığınca, Suriye nezdinde ileride yapılacak girişimlere yönelik bir çalışmada faydalanılmak üzere, Suriye'ye ihracat gerçekleştirip de ihracat bedelini tahsil edemeyen veya Suriye'deki kamu kurum ve kuruluşlarına ihale yoluyla mal tesliminde sorun yaşayan ve dolayısıyla bu ihale kapsamında verilmiş olan teminat mektuplarına ilişkin sıkıntıları olan ihracatçılarımıza (İhracatçı Birliklerine üye olup da Suriye'ye mal bedelini gönderen; ancak, bu ülkeden ithalat gerçekleştiremeyen veya Suriye'deki kamu kurum ve kuruluşlarından gerçekleştirilen ithalatta sorun yaşayan ve dolayısıyla bu kapsamda verilmiş olan teminat mektuplarına ilişkin sorunları olanlar da dahil) yönelik olarak firma bazında ve tutar belirtilmek suretiyle kapsamlı bilgi notları talep edildiği

bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen yukarıda bahsi edilen hususların ek'li form aracılığıyla en geç 20 Nisan 2012 saat 13:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Suriye.doc 33,50 KB İndir