Türkçe

Suriye'ye Sigara Cinsi Eşyanın Sevki

Sirküler Tarih/No: 20.05.2015/367

Sayı

: EGT/4449

İstanbul,18.05.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 18.05.2015 tarihli yazıda;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış ve Akçakale kara hudut kapılarında verilmekte olan gümrük hizmetlerinin yeniden planlanarak bazı sınırlamaların uygulamaya konulduğu hususuna vurgu yapılarak,

30.04.2015 tarihi itibariyle Suriye'ye açılan kara hudut kapılarında sigara cinsi eşyanın Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygulamasına son verildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi