Türkçe

Süttozu Hakediş İşlemleri

Sirküler Tarih/No: 29.08.2016/741

Sayı

: TSVK/7722

İstanbul,29.08.2016

ÖNEMLİDİR


İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, "Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Usul ve Esasları Tebliği (Tebliğ No:2016/6)” 01 Şubat 2016 tarihli ve 29611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ'in 9'uncu maddesi 2'inci fıkrasının (b) bendi; "Konsey, hak ediş formu, ihracat listesi, sarfiyat tablosu ve süttozu üreten/ürettiren firmalar ile ihracatçı firmalar arasında yapılan sözleşmelerde ve alım satım faturasında yer alan bilgilere istinaden hak ediş formu tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde tahsisat belgesi düzenler.” hükmü amirdir.

İlgili hüküm gereği, Genel Sekreterliğimizin sonuçlandırdığı hak ediş başvurularının, sonuçlanma tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Ulusal Süt Konseyinden tahsisat belgesine dönüştürülmesi gerekmektedir. Son dönemde bu üç aylık dönemin kaçırılması sebebiyle, üyelerimiz tarafından Genel Sekreterliğimize gelen hak edişlerin tekrar değerlendirilmesi talepleri Tebliğ gereği karşılanamamakta olup, üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için ilgili süreyi geçirmemeleri gerekmektedir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Teşvik Şubesi