Türkçe

Suudi Arabistan Yeni Gümrük Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 15.11.2012/1008

Sayı

: EGT/12446

İstanbul,15.11.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15.11.2012 tarihli yazıda;

Cidde Ticaret Ataşeliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfla; Suudi Arabistan Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından, Suudi ithalatçılar ve ihracatçılar için gümrüklerden malın çekilmesi aşamasında yeni bir uygulama başlatıldığı; söz konusu uygulama çerçevesinde, Suudi Arabistan'a ithal edilen veya Suudi Arabistan'dan ihraç edilen mallar için gerçekleştirilen mali işlemin belgesinin Suudi gümrüklerince talep edileceği ve alternatif olarak ithalatçının, malın gümrüklerden çekildiği tarihten itibaren başlayacak 3 aylık süre içerisinde mali işlemin belgesini Suudi Arabistan gümrüklerine sunacağına dair taahhütname verebileceği,

Ayrıca; son dönemde, malların fotokopi evrakla gümrüklerden çekildiği yönündeki şikayetlerden bahisle, ihracatçılarımızın mağdur olmamaları için fotokopi olsa dahi evrakını, malın bedelini tamamen almadan Suudi ithalatçılara vermemeleri hususunda uyarıda bulunulduğu

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi