Türkçe

Suudi Arabistan'a Gidecek Otobüsler

Sirküler Tarih/No: 28.04.2014/328

Sayı

: EGT/4198

İstanbul,28.04.2014

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25.04.2014 tarihli yazıda;

Suudi Arabistan'daki mevzuat değişikliği nedeniyle 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren anılan ülkeye 10 yaşından büyük yolcu taşımaya yönelik yabancı araçların girmesinin yasaklanacağı ve söz konusu yasağın Suudi Arabistan topraklarından transit geçen araçları da kapsayacağının duyurulduğu

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi