Türkçe

Suudi Arabistan'ın Dondurulmuş Et İthalatına İlişkin Duyurusu

Sirküler Tarih/No: 15.02.2012/166

Sayı

: ARGUYG1/1726

İstanbul,14.02.2012

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE
SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin bir Nota'sına ilişkin olarak, Dışişleri Bakanlığımızın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığımızdan alınan bir yazıda;

"Suudi Arabistan'ın ithal ettiği dondurulmuş et ürünlerinin çoğunluğunun sevkiyatında 323/1994 ve 997/1998 sayılı Körfez Standartları Şartnamesi'nin (KSŞ) ihlal edildiği, ürünlerin sıcaklıklarının normalin üzerinde olduğu ve sevkiyatın akredite standartlarına uyum göstermediği belirtilerek, bu kabil ürünlerin iadesine yol açılmaması için aşağıda yer alan hususlara dikkat çektiği;

· Gıda konusundaki teknik düzenlemelere ve akredite standartlarına tam olarak uyulması gerektiği,

· 997/1998 sayılı KSŞ'ye tam olarak uyulmalıdır. Özellikle mezkur KSŞ'nin, kesilmiş hayvanın tümünün veya parçalarının taşıma esnasında asılması veya uygun raflara yerleştirilmesi gerektiğine dair 5/2/8 sayılı maddesi ile et sıcaklığının -1 ila -0,5 derece arasında bulunması ve etlerin havalandırılması için gerekli boşluğun bırakılması gerektiğine dair 6/2/8 sayılı maddesinin gereklerine tam olarak riayet edilmelisi gerektiği,

· 323/1994 sayılı KSŞ'ye tam olarak uyulmalıdır. Özellikle mezkur KSŞ'nin nakliye araçlarına sevkiyat esnasındaki sıcaklığı ölçen ve aracın dışından da okunabilen bir termometre yerleştirilmesi gerektiğine dair 4/2/4 sayılı maddesi ile nakliye araçlarına, etin yüklenmesinden ithalatçının deposuna ulaşmasına kadar olan süreçteki sıcaklık değerini kaydeden ve bu değerleri daha sonra kontrol edilmek üzere yeterli bir süre saklayan bir cihaz yerleştirilmesi gerektiğine dair 5/2/4 sayılı maddesinin gereklerine tam olarak riayet edilmesi gerektiği,

· Konteynır yeterli süre öncesinden kodlanmalı, etin yüklenmesi ve boşaltılması kodlama sistemi durdurulmadan mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiği,

· İthalatçılara, durumlarını düzeltmeleri için bu yazının yayımlanmasından itibaren 3 aylık bir mühlet verileceği, bu sürenin bitimini müteakip belirtilen KSŞ şartlarını karşılamayan hiçbir sevkiyatın kabul edilmeyeceği,”

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter