Türkçe

Tacikistan - Referans Fiyat Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 08.09.2016/768

Sayı

: EGT/8040

İstanbul,08.09.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 10.06.2016 Tarihli ve 564 sayılı sirkülerimiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07.09.2016 tarihli yazıda; şifahen temas edilen Duşanbe Ticaret Müşavirliğince;

- İthalatçıların düşük faturalandırma yapmasını önlemek amacıyla Tacik tarafınca referans fiyatına başvurulduğu,

- Bu uygulamaya ihracatımız için önem arz eden halı, tekstil ürünleri ve inşaat malzemesi ürünleri başta olmak üzere geniş kapsamlı bir ürün grubunun dahil olduğu, bahse konu ürün listesine http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-216008 adresinden ulaşılabildiği,

- Tacik tarafının bu konuyu önümüzdeki dönemde yapılması muhtemel bir KEK toplantısı gündemine de taşımak isteyebileceği,

Bunlara ilaveten, Afganistan ile yürütülen pilot projeye ilişkin Tacikistan Gümrük Komitesinden temin edilen EK'li Teknik Protokolün incelenmesinde de görüleceği üzere, taraflar arasında elektronik sistem üzerinden değişime konu gümrük verilerinin arasında, ürünün tanımı, ambalaj da dahil olmak üzere ürünün ağırlığı, tek beyandaki toplam paket miktarı, beyanda bildirilen toplam fatura tutarı gibi verilerinin bulunacağının ifade edildiği

bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen anılan pazarda firmalarımızın referans fiyat uygulaması ile ilgili bir şikayeti olup olmadığı ve değişime konu olacak verilerin ihracatımıza olası etkileri itibariyle değerlendirilerek görüş ve önerilerin EK'li form vasıtasıyla en geç 08 Eylül 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK:
1 - Teknik Protokol (6 Sayfa)
2 - Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Tacikistan.doc 34,50 KB İndir
TeknikProtokol.pdf 1.342,58 KB İndir